Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova histo:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      histo- - první část složených slov mající význam tkáň, tkáňový 
      histochemia - ae, f. (ř. histos tkáň, ř. chemeia chemie) histochemie, nauka o chemickém důkazu látek lokalizovaných v mikroskopických strukturách tkání Zdravotní termíny
      histocompatibilis - e (ř. histos tkáň, l. compati spolucítit) histokompatibilní, vzájemně snášenlivý (ve vztahu k transplantovanému štěpu) Zdravotní termíny
      histocompatibilitas - atis, f. (ř. histos tkáň, l. compati spolucítit) histokompatibilita, slučitelnost mezi tkání a transplantovaným štěpem, soulad ve vztahu k tkáňovým antigenům (při transplantaci) Zdravotní termíny
      histodiagnosis - is, f. (ř. histos tkáň, diagnosis rozpoznání choroby) histodiagnóza, určení diagnózy mikroskopickým vyšetřením tkáně Zdravotní termíny
      histodifferentiatio - onis, f. (ř. histos tkáň, l. differentia rozdíl) histodiferenciace, tkáňové rozlišení ve vývojovém smyslu, ve vyzrávání tkání Zdravotní termíny
      histogenes - es (ř. histos tkáň, ř. gignesthai vznikat, ř. gennan plodit) histogenní, tkáňového původu, podporující vznik, tvorbu tkáně Zdravotní termíny
      histogenesis - is, f. (ř. histos tkáň, ř. genesis vznik) histogeneze, diferenciace tkáně nebo vnitřní struktury orgánu Zdravotní termíny
      histogeneticus - a, um (ř. histos tkáň, ř. genesis zrod, původ) histogenetický, týkající se histogeneze, tvoření tkáně Zdravotní termíny
      histogram - sloupkový diagam 
      histographia - ae, f. (ř. histos tkáň, ř. grafein psát) histografie, popis tkáně Zdravotní termíny
      histohomologicus - a, um (ř. histos tkáň, ř. homos stejný) histohomologický, tkáňově rovnocenný, shodný Zdravotní termíny
      histohydria - ae, f. (ř. histos tkáň, ř. hydor voda) histohydrie, přítomnost nadměrného množství vody ve tkáni Zdravotní termíny
      histohypoxia - ae, f. (ř. histos tkáň, hypoxia snížení množství kyslíku) histohypoxie, abnormálně snížené množství kyslíku ve tkáních Zdravotní termíny
      histoides - es (ř. histos tkáň) histoidní, svou strukturou se podobající určité tkáni organismu Zdravotní termíny
      histologia - ae, f. (ř. histos tkáň, ř. logos nauka) histologie, nauka o tkáních, mikroanatomie Zdravotní termíny
      histologie - nauka o tkáních 
      histolympha - ae, f. (ř. histos tkáň, l. lympha míza) histolymfa, tkáňový mok Zdravotní termíny
      histolysis - is, f. (ř. histos tkáň, ř. lysis uvolnění) histolýza, rozrušení, rozklad tkáně (např. při hnisání) Zdravotní termíny
      histolýza, histolysa - rozklad tkáně 
      histomorphologia - ae, f. (ř. histos tkáň, ř. morfe podoba, tvar) histomorfologie, nauka o stavbě, tvaru a vlastnostech tkáně Zdravotní termíny
      histoneurologia - ae, f. (ř. histos tkáň, ř. neuron nerv, ř. logos nauka) histoneurologie, histologie nervového systému Zdravotní termíny
      histopathologia - ae, f. (ř. histos tkáň, ř. pathos choroba, ř. logos nauka) histopatologie, diagnostické drobnohledné vyšetřování tkání patologicky změněných Zdravotní termíny
      histopathomorphologia - ae, f. (ř. histos tkáň, ř. pathos choroba, ř. morfe tvar, ř. logos nauka) histopatomorfologie, nauka o chorobných tvarových změnách v tkáních Zdravotní termíny
      histophysiologia - ae, f. (ř. histos tkáň, ř. fysis příroda, ř. logos nauka) histofyziologie, obor fyziologie zabývající se činností a funkčním významem tkání Zdravotní termíny

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Čtvrtek 15. 4. 2021 Svátek má Anastazie
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz