Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova hetero:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      hetero- - první část složených slov mající význam jiný, různý 
      heteroagglutinatio - onis, f. (ř. heteros jiný, druhý, l. agglutinare shlukovat) heteroaglutinace, shlukování červených krvinek jednoho organismu sérem jiného organismu Zdravotní termíny
      heterocellularis - e (ř. heteros jiný, druhý, l. cellula buňka) heterocelulární, složený z buněk různého druhu Zdravotní termíny
      heterochromaticus - a, um (ř. heteros jiný, druhý, ř. chroma-chromatos barva) heterochromatický, různobarevný Zdravotní termíny
      heterochromatinum - i, n. (ř. heteros jiný, druhý, chromatinum chromatin) heterochromatin, úsek nebo celý chromosom tmavě barvitelný v interfázním jádře buňky a obsahující výrazně spiralizovanou DNA Zdravotní termíny
      heterochromia - ae, f. (iridis) (ř. heteros jiný, druhý, ř. chroma barva) heterochromie (duhovky), nestejné zabarvení duhovky Zdravotní termíny
      heterochromosoma - tis, n. (ř. heteros jiný, druhý, ř. chroma barva, ř. soma tělo) heterochromosom, pohlavní chromosom (X nebo Y) (alosom) Zdravotní termíny
      heterochronia - ae, f. (ř. heteros jiný, druhý, ř. chronos čas) heterochronie, nestejný počátek či časový vývoj tkáně, orgánů; rozdílná chronaxie Zdravotní termíny
      heterocyklický - související s organickými cyklickými sloučeninami, obsahujícími v uzavřeném řetězci kromě uhlíkových atomů i jiné atomy, např. dusík, kyslík 
      heterodidymus - i, m. (ř. heteros jiný, druhý, ř. didymos dvojitý) heterodidymus, podvojná zrůda, jejíž menší část je přirostlá k hrudní stěně větší části Zdravotní termíny
      heterodontia - ae, f. (ř. heteros jiný, druhý, ř. odus-odontos zub) heterodoncie, různotvárnost zubů, chrupu Zdravotní termíny
      heterodystrophia - ae, f. (ř. heteros jiný, druhý, ř. dys- porucha, ř. trofe výživa) heterodystrofie, porucha výživy při změně stravy, např. u kojence při přechodu z kojení na umělou výživu Zdravotní termíny
      heterofág - živočich živící se různorodou potravou, pantofág, omnivor 
      heterofázie - porucha řeči projevující se vyslovením jiného slova, než nemocný chtěl vyslovit 
      heteroforie - porucha rovnováhy očních svalů, skryté šilhání 
      heterofylie - různolistost 
      heterogametes - um, m. (ř. heteros jiný, druhý, ř. gamein ženit se) heterogamety, gamety, které se liší pohlavními chromosomy (X a Y) Zdravotní termíny
      heterogamia - ae, f. (ř. heteros jiný, druhý, ř. gamein ženit se) heterogamie, splývání gamet různé velikosti Zdravotní termíny
      heterogamie - cizosprašnost 
      heterogenes - es (ř. heteros jiný, druhý, ř. gignesthai vznikat) heterogenní, různorodý, různého původu; různotvárný, nejednotný Zdravotní termíny
      heterogenesis - is, f. (ř. heteros jiný, druhý, ř. genesis vznik, původ) heterogeneze, nerovnoměrný, nestejný, odlišný, narušený vývoj tkáně či orgánu Zdravotní termíny
      heterogeneze, heterogenese - teorie o vzniku živých organizmů z látek neživé přírody 
      heterogenia - ae, f. (ř. heteros jiný, druhý, ř. genos rod) heterogenie, vznik identického fenotypového projevu účinkem alel více genů Zdravotní termíny
      heterogenita - různorodost, heterogennost 
      heterogenitas - atis, f. (ř. heteros jiný, druhý, l. gignere plodit) heterogenita, různorodost, nestejnorodost (opak homogenita) Zdravotní termíny

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Neděle 11. 4. 2021 Svátek má Izabela
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz