Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova foto:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      foto- - první část složených slov mající význam světlo, světelný, fotografický 
      fotochemie - obor zabývající se vlivem světla na průběh chemických reakcí 
      fotodermatóza - kožní onemocnění vyvolané účinkem světelných paprsků Pedagogicko-psychologické termíny
      fotodokumentace - dokumentace pomocí fotografického materiálu 
      fotoelektrický - související se vzájemným působením elektromagnetického záření a látky 
      fotofobie - světloplachost Pedagogicko-psychologické termíny
      fotogenický - vhodný pro fotografování a filmování 
      fotografie - zhotovování trvalých obrazových záznamů pomocí účinků světla na citlivou vrstvu filmu nebo desky; snímek, obraz takto vytvořený; nauka o metodách a prostředcích této činnosti; obor výtvarného umění 
      fotogram - 1. stínový obraz získaný bez fotografického přístroje osvětlením předmětu ležícího přímo na fotografické citlivé vrstvě;
   2. měřický snímek, podklad pro situační a výškové plány
    
      fotogrammetrie - obor zabývající se určováním tvaru, rozměrů a polohy předmětů v prostoru ze snímků pořízených z výšky nebo ze země bez přímého proměřování 
      fotolitografie - způsob fotoreprodukce 
      fotolýza,fotolysa - rozklad látky způsobený světlem 
      fotometeor - optický jev v atmosféře vyvolaný lomem, ohybem, rozptylem nebo interferencí slunečních nebo měsíčních paprsků, např. duha 
      fotometrie - obor zabývající se měřením světelných veličin využitím zejm. fotoelektrického jevu 
      foton - kvantum elektromagnetického pole 
      fotonka - čidlo záření využívající fotoelektrický jev, fotoelektrické čidlo 
      fotoplán - obraz polohopisu terénu vzniklý překreslením leteckých snímků 
      fotoreprodukce - fotografická reprodukce, fotografické procesy ke zhotovování kopírovacích podkladů z reprodukčních předloh 
      fotosféra - nejnižší vrstva sluneční atmosféry 
      fotostimulace - dráždění světelnými impulzy 
      fotosyntéza, fotosynthesa - biochemický proces, při němž se v rostlinách mění anorganické látky v organické za využití světelné energie 
      fototeodolit - fotografický přístroj na získávání pozemních fotogrammetrických snímků 
      fototermometrie - způsob stanovení teploty na povrchu těles 
      fototropie - změny barvy účinkem světla; reakce buněk na světlo 

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo najdemese
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Středa 30. 9. 2020 Svátek má Jeroným
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz