Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova dys:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      dys(h)idrosis - is, f. (ř. dys- porucha, ř. hidros pot) dyshidróza, porucha vylučování potu; zánět kůže na rukou a chodidlech s tvorbou větších nebo menších puchýřků Zdravotní termíny
      dys- - první část slov označující zeslabení,vadnost,poruchu 
      dys- - řec. předpona označující poruchu, obtíže, vadu, těžkost, porušenou funkci; odpovídá latinskému laesio Zdravotní termíny
      dysabilitas - atis, f. (ř. dys- porucha, l. habilis schopný) dysabilita, neschopnost, forma (stupeň) funkční poruchy Zdravotní termíny
      dysacusia - ae, dysacusis, is, f. (ř. dys- porucha, ř. akusis sluch) dysakuze, nedoslýchavost, porucha sluchového vnímání, chorobná přecitlivělost na určité tóny Zdravotní termíny
      dysaesthesia - ae, f. (ř. dys- porucha, ř. aisthesis cítění) dysestézie, porucha citlivosti (zvláště na dotek) Zdravotní termíny
      dysaphia - ae, f. (ř. dys- porucha, ř. hafe dotek) dysafie, porucha vnímání doteku Zdravotní termíny
      dysarteriotonia - ae, f. (ř. dys- porucha, arteria tepna, ř. tonos napětí) dysarteriotonie, porucha napětí stěn tepen vedoucí ke změnám krevního tlaku Zdravotní termíny
      dysarthria - ae, f. (ř. dys- porucha, ř. arthron kloub, článek) dysartrie, porucha ve článkování mluvy, nedokonalá artikulace Zdravotní termíny
      dysarthrosis - is, f. (ř. dys- porucha, ř. arthron kloub) dysartróza, kloubní malformace, onemocnění kloubu, vadná poloha kloubu Zdravotní termíny
      dysartrie - nezřetelná, špatná výslovnost Pedagogicko-psychologické termíny
      dysautonomia - ae, f. (familiaris) vrozená porucha autonomního vegetativního nervového systému způsobená nedostatkem dopamin-beta-hydroxylázy Zdravotní termíny
      dysbacteria - ae, f. (ř. dys- porucha, ř. bakterion baktérie) dysbaktérie, porucha složení bakteriální flóry ve střevě Zdravotní termíny
      dysbasia - ae, f. (ř. dys- porucha, ř. basis chůze) dysbazie, porucha chůze, porucha udržení rovnováhy při stoji a v chůzi, ztížená chůze. Dysbasia angiosclerotica porucha chůze při aterogenní chorobě. Dysbasia intermittens angiosclerotica dysbazie intermitentní, porucha chůze při ischemické chorobě dolních končetin. Dysbasia lordotica progressiva dědičné onemocnění charakterizované nenormálními pohyby těla, zvláště při chůzi (prohýbání vzad se stále větší lordózou, rotace trupu, popřípadě končetin) Zdravotní termíny
      dysbasie - porucha chůze, obtížná chůze Pedagogicko-psychologické termíny
      dysbázie, dysbasie - porucha rovnováhy způsobující potíže udržet se ve stoji nebo v chůzi 
      dysbiosis - is, f. (ř. dys- porucha, ř. bios život) dysbióza, narušená rovnováha mezi jednotlivými druhy střevních baktérií Zdravotní termíny
      dysbulia - ae, f. (ř. dys- porucha, ř. bule vůle) dysbulie, porucha vůle, narušené volní jednání Zdravotní termíny
      dysbulie - chorobná nerozhodnost, abulie 
      dysbulie - oslabená vůle klienta Pedagogicko-psychologické termíny
      dyscaryosis - is, f. (ř. dys- porucha, ř. karyon jádro) dyskaryóza, anomálie buněčného jádra Zdravotní termíny
      dyschesia - ae, f. (ř. dys- porucha, ř. chezein kálet) dyschezie, prostá zácpa podmíněná útlumem defekačního reflexu Zdravotní termíny
      dyschiria - ae, f. (ř. dys- porucha, ř. cheir-cheiros ruka) dyschirie, porucha rozeznávání pravé a levé strany při doteku při neporušeném taktilním čití Zdravotní termíny
      dyscholia - ae, f. (ř. dys- porucha, ř. chole žluč) dyscholie, nenormální složení žluči Zdravotní termíny
      dyschondroplasia - ae, f. (ř. dys- porucha, ř. chondros chrupavka, ř. plassein tvořit) dyschondroplazie, vrozená vývojová vada chrupavky a skeletu vedoucí k poruše růstu (chondrodystrophia fetalis) Zdravotní termíny

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Čtvrtek 22. 4. 2021 Svátek má Evženie
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz