Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova doza:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      kyfoskolióza, kyfoskoliosa - chorobné vybočení páteře dozadu a na stranu 
      kyfóza, kyfosa - chorobné prohnutí páteře dozadu a na stranu 
      rekurentní - vracející se, zvratný, návratný, znovu se vyskytující, vyplývající, opakující se; vedoucí dozadu 
      retorze, retorse - otočení se dozadu, obrácení; odvetné opatření, odveta 
      retroflexe - ohnutí orgánu směrem dozadu 
      retroverze, retroverse - naklonění, přehnutí orgánu dozadu 
      antrum - i, n. dutina, předsíň. Antrum mastoideum dutina vybíhající nahoru a dozadu ze středoušní dutiny. Antrum pyloricum část žaludku před vrátníkem Zdravotní termíny
      apicoposterior - ius (l. apex hrot, vrchol, l. posterior zadní) ležící hrotem dozadu Zdravotní termíny
      clivus - i, m. sklon, svah, stráň; dozadu se svažující úsek zadní jámy lebeční tvořený kostí klínovou a týlní Zdravotní termíny
      cyphoscoliosis, kyphoscoliosis - is, f. ( kýphosis-scoliosis) kyfoskolióza, prohnutí páteře dozadu a na stranu Zdravotní termíny
      cyphosis, kyphosis - is, f. (ř. kyfos sehnutý, skloněný) kyfóza, obloukovité prohnutí páteře dozadu Zdravotní termíny
      dorsoposterior - ius (l. dorsum záda, l. posterior zadní) zády obrácený dozadu (např. poloha plodu) Zdravotní termíny
      flexura - ae, f. (l. flectere ohýbat) ohbí, ohyb. Flexura coli dextra, sinistra pravé a levé ohbí tračníku. Flexura duodeni (inferior, superior) dolní, horní ohbí dvanáctníku. Flexura duodenojejunalis ohbí mezi dvanáctníkem a lačníkem. Flexura perinealis zakřivení konečníku konkavitou dozadu nad řitním otvorem. Flexura sacralis zakřivení konečníku konkavitou dopředu podle zakřivení kosti křížové Zdravotní termíny
      genu - us, n. (ř. gony) koleno, ohbí. Genu recurvatum koleno prohnuté, prohnutí v kolenním kloubu směrem dozadu, takže osa stehna svírá s osou bérce úhel otevřený dopředu, hyperextenze v kolenních kloubech. Genu valgum, intorsum koleno vbočené (do "X"), osa stehna svírá s osou bérce úhel otevřený zevně. Genu varum, extorsum koleno vybočené (do "O"), osa stehna svírá s osou bérce úhel otevřený dovnitř Zdravotní termíny
      hyperkyphosis - is, f. (ř. hyper nad, ř. kyfos křivý) hyperkyfóza, nadměrné (patologické) zakřivení páteře konvexitou dozadu Zdravotní termíny
      margo - inis, m. okraj. Margo acetabuli okraj jamky kyčelního kloubu. Margo anterior okraj, přední hrana. Margo ciliaris zevní okraj duhovky ohraničující zornici. Margo falciformis okraj srpovitý. Margo frontalis okraj čelní. Margo gingivalis vyvýšený okraj dásně okolo zubu. Margo incisalis kousací hrana řezáků. Margo infraorbitalis okraj podočnicový, dolní okraj vchodu očnice. Margo interosseus kostěná lišta. Margo lacrimalis okraj horní čelisti přiléhající ke kosti slzní. Margo lambdoideus okraj spojený lambdovým švem s kostmi temenními. Margo lateralis okraj boční. Margo liber okraj volný. Margo linguae zevní okraj jazyka dotýkající se zubů. Margo mastoideus okraj spojený s kostí spánkovou. Margo medialis okraj střední, vnitřní. Margo mesoovaricus volnému okraji protilehlý okraj, kde je připojeno mezoovarium. Margo nasalis okraj nosní, pilovitý dolní okraj středního úseku kosti nosní. Margo obtusus okraj tupý. Margo occipitalis okraj týlní. Margo occultus okraj skrytý, proximální okraj nehtu uložený nejhlouběji v sinus unguis. Margo orbitalis okraj vchodu očnice. Margo parietalis dozadu směřující okraj šupiny kosti čelní, spojený švem s kostí temenní. Margo posterior okraj zadní. Margo pupillaris vnitřní okraj duhovky ohraničující zornici. Margo sagittalis horní okraj temenní kosti spojený ve střední čáře s druhostrannou kostí. Margo sphenoidalis přední okraj šupiny kosti spánkové spojený s kostí klínovou. Margo squamosus dolní okraj kosti temenní spojený se šupinou kosti spánkové. Margo superior okraj horní. Margo supraorbitalis horní okraj očnice. Margo uteri (dexter et sinister) pravá a levá hrana děložní. Margo zygomaticus okraj jařmový, okraj velkého křídla kosti klínové spojený s kostí jařmovou Zdravotní termíny
      mentoposterior - ius (l. mentum brada, l. posterior zadní) bradou (obličejem) dozadu ležící (poloha plodu) Zdravotní termíny
      opisthotonus - i, m. (ř. opisthe(n) vzadu, ř. tonos napětí) opistotonus, obloukovité prohnutí těla dozadu při křečích zádového svalstva; v horizontální poloze se tělo dotýká podložky jen týlem a patami Zdravotní termíny
      postpositio - onis, f. (l. postponere klást za něco) postpozice, pozdní výskyt, posunutí nějakého orgánu dozadu Zdravotní termíny
      reclinatio - onis, f. (l. reclinare ohýbat) reklinace, ohnutí zpět, prohnutí dozadu Zdravotní termíny
      retro - pět, nazpět, dozadu Zdravotní termíny
      retrodeviatio - onis, f. (l. retro zpět, nazpět, l. deviatio odklon) retrodeviace, obecný název pro zpětné, abnormální polohy, uchýlení, vybočení dozadu. Retrodeviatio uteri retrodeviace dělohy, vychýlení dělohy dozadu Zdravotní termíny
      retroflexio - onis, f. (l. retro zpět, nazpět, l. flectere ohýbat) retroflexe, sklonění nazad, zpět. Retroflexio uteri vychýlení dělohy; osa děložního těla svírá s osou krčku tupý nebo ostrý úhel dozadu otevřený Zdravotní termíny
      retrognathia - ae, f. (l. retro zpět, nazpět, ř. gnathos čelist) retrognatie, abnormální postavení čelisti ustupující dozadu Zdravotní termíny
      retropositio - onis, f. (l. retro zpět, nazpět, l. ponere klást) retropozice, uložení vzadu, za něčím. Retropositio uteri změna polohy dělohy s jejím posunutím směrem dozadu Zdravotní termíny
     

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo najdemese
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Středa 23. 9. 2020 Svátek má Berta
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz