Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova cor:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      cor [kor] - srdce 
      cor, cordis - n. srdce. Cor aortale srdce aortální, tvar srdce při aortálních vadách se zvětšením levé komory. Cor asthenicum srdce astenické, malé, příčně postavené, nedokonale vyvinuté srdce. Cor bilaterale nadměrné zvětšení levé i pravé srdeční komory. Cor biloculare vrozená malformace srdce, ve kterém jsou nedokonale vyvinuty přepážky mezi předsíněmi a mezi komorami. Cor bovinum "býčí srdce", chorobně zvětšené srdce. Cor hypertonicum srdce hypertonické, zbytnění srdce při hypertrofii levé srdeční komory. Cor mitrale srdce mitrální, mitrální tvar srdce při stenóze mitrální chlopně; má trojúhelníkový tvar se zvětšením levé předsíně. Cor mobile abnormálně pohyblivé srdce. Cor pendulum "pendlující srdce" při abnormálním poklesu bránice. Cor pulmonale srdce plicní, izolované zvětšení pravé srdeční komory při plicní hypertenzi vzniklé následkem chronického plicního onemocnění. Cor triatriatum srdeční malformace s vytvořením tří předsíní. Cor triloculare, biatriatum vrozená malformace srdce se dvěma předsíněmi a s jednou společnou komorou. Cor triloculare biventriculosum srdeční vrozená malformace charakterizovaná vytvořením dvou komor a jednou společnou předsíní. Cor villosum (hirsutum) srdce chlupaté, klkaté, zježené, povleklé třásňovitým obalem fibrinu při fibrinózním zánětu osrdečníku Zdravotní termíny
      coracoacromialis - e ( processus coracoideus výběžek zobcovitý, ř. acromion nadpažek) korakoakromiální, týkající se výběžku zobcovitého a nadpažku Zdravotní termíny
      coracobrachialis - e ( processus coracoideus výběžek zobcovitý, l. brachium paže) korakobrachiální, týkající se výběžku zobcovitého a paže Zdravotní termíny
      coracoclavicularis - e ( processus coracoideus výběžek zobcovitý, l. clavicula kost klíční) korakoklavikulární, týkající se výběžku zobcovitého a kosti klíční Zdravotní termíny
      coracohumeralis - e ( processus coracoideus výběžek zobcovitý, l. humerus kost pažní) korakohumerální, týkající se výběžku zobcovitého a kosti pažní Zdravotní termíny
      coracoides - es, coracoideus, a, um (ř. korax havran, ř. eidos podoba) havranovitý, zobcovitý, týkající se výběžku zobcovitého Zdravotní termíny
      coracoiditis - itidis, f. ( processus coracoideus výběžek zobcovitý) korakoiditida, zánětlivé onemocnění výběžku zobcovitého Zdravotní termíny
      CORBA - Common Object Request Broker Architecture. 
      cordatus - a, um (l. cor srdce) srdeční, srdečný; rozumný Zdravotní termíny
      cordomyoma - tis, n. (l. cor srdce, ř. mys-myos sval) kordomyom, nezhoubný nádor srdeční svaloviny Zdravotní termíny
      corectomia - ae, f. (ř. kore zornice, ř. ektome vynětí) korektomie, chirurgické odnětí zornice (lépe iridectomia) Zdravotní termíny
      corectopia - ae, f. (ř. kore zornice, ř. ek ven, ř. topos místo) korektopie, uložení zornice na nenormálním místě (lépe ectopia pupillae) Zdravotní termíny
      corelysis - is, f. (ř. kore zornice, ř. lysis uvolnění) korelýza, chirurgické protětí srůstů mezi duhovkou a pouzdrem čočky Zdravotní termíny
      corium - korium 
      corium - i, n. korium, škára Zdravotní termíny
      cornea - ae, f. (l. cornu roh) rohovka. Cornea conica, globosa rohovka kuželovitá, onemocnění rohovky charakterizované změnou jejího zakřivení. Cornea farinata degenerace rohovky charakterizovaná tečkovaným, kropenatým vzhledem. Cornea guttata "kapkovitá" rohovka z nedostatečné výživy epitelu. Cornea verticillata rohovka zvlněná závity Zdravotní termíny
      cornealis - e (l. cornea rohovka) korneální, rohovkový, týkající se rohovky Zdravotní termíny
      corneitis, - 103tidis, f. (l. cornea rohovka) korneitida, zánět rohovky Zdravotní termíny
      corneoblepharon - i, n. (l. cornea rohovka, ř. blefaron víčko) korneoblefaron, adheze, srůst vnitřní strany víčka s rohovkou Zdravotní termíny
      corneoiritis - itidis, f. (l. cornea rohovka, ř. iris duhovka) korneoiritida, současný zánět rohovky a duhovky Zdravotní termíny
      corneoscleralis - e (l. cornea rohovka, sclera (tunica) bělima oční) týkající se rohovky a bělimy Zdravotní termíny
      corner [kómr] - skoupení určité komodity na trhu s úmyslem prodávat později za vyšší cenu nebo vedoucí k růstu cen okamžitě 
      corneus - a, um (l. cornu roh) rohový Zdravotní termíny

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo najdemese
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Čtvrtek 27. 2. 2020 Svátek má Alexandr
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz