Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova chor:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      chor(i)ocapillaris - e (ř. choroidea cévnatka, l. (vasa) capillaria vlásečnice) chor(i)okapilární, bohatě prostoupená (vnitřní vrstva cévnatky) krevními vlásečnicemi Zdravotní termíny
      chor(i)oencephalitis - itidis, f. ( plexus choroideus, ř. enfekalos mozek) chor(i)oencefalitida, zánět mozku se změnami v plexus choroideus Zdravotní termíny
      chorál - jednohlasý sborový liturgický zpěv 
      chorda - ae, f. (ř. chorde střevo; struna) struna, šlašinka, provazec. Chorda cantorum zánět hlasových vazů u zpěváků. Chorda dorsalis struna hřbetní, podélná pevná osa těla strunatců. Chorda magna velká struna, Achillova šlacha. Chorda obliqua vazivový pruh jdoucí od drsnatiny kosti loketní šikmo distálně ke kosti vřetenní. Chorda tendinea šlašinka mezi papilárními svaly a cípy síňokomorových chlopní. Chorda vocalis, plica vocalis řasa hlasivková, vaz hlasový, hlasivka Zdravotní termíny
      chorda dorsalis [chorda dorzális] - struna hřbetní 
      Chordata - orum, n. (ř. chorde struna, provazec) strunatci, kmen živočichů, kteří mají vnitřní kostru, jejímž základem je struna hřbetní Zdravotní termíny
      chordectomia - ae, f. (ř. chorde struna, provazec, ř. ektome vynětí) chordektomie, chirurgické vynětí hlasového vazu (chorda vocalis) Zdravotní termíny
      chordektomie - chirurgické vyjmutí hlasivek 
      chorditis - itidis, f. (ř. chorde struna, provazec) chorditida, zánět hlasových vazů. Chorditis nodosa hlasivkové uzlíky, zánět hlasivkových vazů u zpěváků jako následek hlasového přepětí Zdravotní termíny
      chordocranium - i, n. (ř. chorde struna, provazec, ř. kranion lebka) chordokranium, hlavový úsek hřbetní struny, základ lebky zárodku Zdravotní termíny
      chordofon - strunný hudební nástroj 
      chordogenesis - is, f. (ř. chorde struna, provazec, ř. genesis původ, vznik) chordogeneze, vznik chordy Zdravotní termíny
      chordoma - tis, n. (ř. chorde struna, provazec) chordom, nádor vyrůstající ze zbytků chorda dorsalis, obvykle lokalizován na lebeční bázi, na klivu Zdravotní termíny
      chordomesodermalis - e (ř. chorde struna, provazec, ř. mesoderma střední zárodečný list) chordomezodermální, vztahující se k chordě a mezodermu Zdravotní termíny
      chordopexis - is, f. (ř. chorde struna, provazec, ř. pexis připevnění) chordopexe, operační zpevnění hlasového vazu Zdravotní termíny
      chordotomia - ae, f. (ř. chorde struna, provazec, ř. tome řez) chordotomie, chirurgické protětí míšní dráhy (tractus spinothalmicus) jako léčebný výkon k utišení bolesti Zdravotní termíny
      chordotomie - chirurgické protětí míšní dráhy jako výkon k utišení bolesti 
      chorea - porucha centrální nervové soustavy projevující se mimovolnými škubavými pohyby, posunčina, tanec svatého Víta 
      chorea - porucha CNS projevující se četnými mimovolnými pohyby Pedagogicko-psychologické termíny
      chorea - ae, f. (ř. choreia tanec) posunčina, porucha centrálního nervového systému projevující se neúčelnými, nekoordinovanými rychlými pohyby. Chorea cordis těžká porucha srdečního rytmu. Chorea dimidiata posunčina jednostranná, posunčina jedné části těla. Chorea fibrillaris posunčina se záškuby jednotlivých svalových snopců. Chorea hereditaria chorea dědičná, vleklé onemocnění vyznačené choreatickými pohyby, poruchou řeči s postupnou demencí. Chorea major velká posunčina jako projev těžké hysterie. Chorea minor akutní dětská posunčina projevující se záškuby svalů hlavy a končetin (patří do příznaků revmatické horečky). Chorea mollis měkká posunčina, kde vedlejším nálezem je svalová ochablost až svalová obrna. Chorea posthemiplegica jednostranná posunčina jako následek cévní mozkové příhody. Chorea saltatoria forma posunčiny s rytmickými tanečními pohyby Zdravotní termíny
      choreaathetosis - is, f. (ř. choreia tanec, ř. athetos nepevný) choreaatetóza, kombinace bezděčných rychlých choreatických pohybů s pohyby pomalými, atetotickými Zdravotní termíny
      chorealis - e, choreaticus, a, um, choreiformis, e (ř. choreia tanec) patřící, vztahující se k posunčině Zdravotní termíny
      choreografie - kompozice tance; umělecké vedení tanečního (baletního) souboru 
      choriamb - v antické metrice básnická stopa složená z trocheje a jambu 
      chorioadenoma - tis, n. (ř. chorion vnější obal plodu, ř. aden-adenos žláza) chorioadenom, adenomatózní nádor choria prorůstající do placenty Zdravotní termíny

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Neděle 16. 5. 2021 Svátek má Přemysl
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz