Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova bio:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      bio- - první část složených slov mající význam život 
      bioaktivace - biologický způsob čištění odpadních vod 
      biocatalysator - oris, m. (ř. bios život, ř. katalysis rozpouštění) biokatalyzátor, látka, která již v nepatrné koncentraci urychluje látkovou přeměnu v živých organismech Zdravotní termíny
      biocenóza, biocenosa - ekologicky vyvážené společenství organizmů obývající určitý prostor, cenóza 
      biochemia - ae, f. (ř. bios život, ř. chemeia chemie) biochemie, vědní obor zabývající se pochody látkové přeměny, účinky hormonů, enzymů apod. z chemického hlediska Zdravotní termíny
      biochemicus - a, um (ř. bios život, ř. chemeia chemie) biochemický, týkající se biochemie Zdravotní termíny
      biochemie - vědní obor studující chemickou podstatu fyziologických funkcí živých organizmů 
      biocoenosis - is, f. (ř. bios život, ř. koinos společný) biocenóza, způsob vzájemného soužití organismů různých druhů na určitém místě Zdravotní termíny
      biocyclus - i, m. (ř. bios život, ř. kyklos kruh) biocyklus, biologický oběh, opakující se střídání biologických funkcí v buňkách a orgánech Zdravotní termíny
      biodiverzita, biodiversita - vlastnost veškerých živých systémů vykazovat rozdílnost 
      biodromalis - e (ř. bios život, ř. dromos běh) biodromální, týkající se průběhu života, biodromální psychologie, obor zabývající se psychickým vývojem člověka v životě jako celku Zdravotní termíny
      biodynamicus - a, um (ř. bios život, ř. dynamis síla) biodynamický, životně silný Zdravotní termíny
      biodynamika - nauka o životních funkcích organizmu 
      bioecologia - ae, f. (ř. bios život, ř. oikos dům, ř. logos nauka) bioekologie, odvětví biologie zabývající se vztahy mezi živými organismy, vztahy organismů k prostředí a výměnou energie (potravinovým řetězcem) uvnitř ekosystému Zdravotní termíny
      bioelektřina - elektrická energie vznikající při životních pochodech, např. ve svalech a nervech 
      bioethica - ae, f. (ř. bios život, ř. ethos mrav) bioetika, etika vztahující se k živé přírodě, zabývající se především mravní oprávněností vědeckých pokusů, které mohou ovlivnit vznik a vývoj lidského druhu (klonace lidského embrya) Zdravotní termíny
      biofág - organizmus živící se na úkor jiných živých organizmů 
      biofilie - pud sebezáchovy 
      biofyzika, biofysika - obor studující biologické soustavy pomocí fyzikálních metod a poznatků 
      biogenes - es (ř. bios život, ř. gennan rodit) biogenní, účastnící se životních jevů, vyvolaný životními pochody Zdravotní termíny
      biogenesis - is, f. (ř. bios život, ř. genesis původ) biogeneze, vznik a vývoj živých organismů; jedna z hy-potéz vysvětlující vznik života na Zemi Zdravotní termíny
      biogeneze, biogenese - jedna z hypotéz vzniku života na Zemi, vysvětluje vznik života zákonitým vývojem neživé hmoty 
      bioglyf - stopy po činnosti organizmů 
      biograf - 1. kino;
   2. životopisec
    
      biografický - životopisný 

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Pondělí 12. 4. 2021 Svátek má Julius
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz