Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova versio:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      versio - onis, f. (l. vertere obracet) verze, obrat, otočení; rozcházející se zpráva o téže události Zdravotní termíny
      anteversio - onis, f. (uteri) (l. ante vpřed, l. vertere obracet) anteverze (dělohy), sklon dělohy směrem dopředu Zdravotní termíny
      cardioversio - onis, f. (ř. kardia srdce, l. vertere obracet) kardioverze, odstranění patologických srdečních rytmů s použitím léčiv nebo elektrického výboje Zdravotní termíny
      circumversio - onis, f. (l. circumvertere obracet) cirkumverze, obracení, otočení Zdravotní termíny
      dextroversio - onis, f. (l. dexter pravý, l. vertere obracet) dextroverze, odklon orgánu nebo jeho části doprava Zdravotní termíny
      eversio - onis, f. (l. evertere obracet) everze, obrácení, převrácení orgánu navenek (např. očního víčka); nenormální uložení orgánu Zdravotní termíny
      extroversio - onis, f. (l. extra mimo, l. vertere obracet) extroverze, sklon osobnosti zabývat se převážně vztahy k jiným lidem Zdravotní termíny
      hyperanteversio - onis, f. (uteri) (ř. hyper nad, l. anteversio obrácení vpřed) hyperanteverze, patologický sklon (dělohy) směrem dopředu Zdravotní termíny
      introversio - onis, f. (l. intro dovnitř, l. vertere obracet) introverze, sklon osobnosti soustřeďovat všechen zájem na sebe Zdravotní termíny
      inversio - onis, f. (l. invertere obrátit) inverze, obrácení, přemístění; štěpení. Inversio sexualis zvrácenost pohlavní, homosexualita. Inversio somni inverze spánku, forma spánkové poruchy, u níž po denní ospalosti následuje noc s neklidným agitovaně narušeným chováním. Inversio testis inverze varlete, vrozené otočení varlete kolem kolmé osy; jeho volný okraj je obrácen dovnitř místo zevně. Inversio uteri inverze, vychlípení dělohy, celá děloha i s hrdlem je obrácena "naruby" a je v pochvě. Inversio vaginae vychlípení pochvy. Inversio viscerum inverze útrob, zrcadlově obrácené uložení útrob v břišní dutině Zdravotní termíny
      lateroversio - onis, f. (l. latus-lateris bok, l. vertere obracet) lateroverze, ohnutí orgánu ke straně Zdravotní termíny
      perversio - onis, f. (l. pervertere zvrátit) perverze, zvrhlost, zvrácenost Zdravotní termíny
      reinversio - onis, f. (l. re- znovu, opět, l. invertere obrátit) reinverze, opětovné vrácení, obrácení do správné polohy (např. obrácené dělohy) Zdravotní termíny
      retroversio - onis, f. (l. retro zpět, nazpět, l. vertere obrátit) retroverze, přehnutí, obrácení, ohnutí nazad. Retroversio et retroflexio uteri fixata děložní tělo je nakloněno dorzálně a v této poloze adhezemi fixováno. Retroversio et retroflexio uteri libera děložní tělo je vzhledem k hrdlu zakloněno dorzálně, děložní fundus je hmatný přes zadní poševní klenbu. Retroversio uteri vychýlení dělohy s abnormálním sklonem směrem dozadu. Zdravotní termíny
      reversio - onis, f. (l. revertere vracet se) reverze, návrat, obrat, otočení, objevení se určitých charakterových vlastností nebo povahových zvláštností po vzdáleném předkovi, přičemž tyto povahové rysy nebyly u příbuzných v dalších generacích manifestní Zdravotní termíny
      sursumversio - onis, f. (l. sursum nahoru, l. vertere obracet) sursumverze, obracení nahoru (např. očí) Zdravotní termíny
     

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo najdemese
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Pátek 20. 7. 2018 Svátek má Ilja
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz