Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova typ:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      typ - vzor, znak, ustálený tvar; představitel, reprezentant společných vlastností 
      typ - soubor podstatných vlastností a znaků, které jsou společné některým lidem nebo skupinám lidí Pedagogicko-psychologické termíny
      typ apolinský - má sklony k harmonii, vyrovnanosti, mírnosti a řádu Pedagogicko-psychologické termíny
      typ dionýský - má sklon k vášnivosti, eruptivnosti, extatičnosti Pedagogicko-psychologické termíny
      introvertní typ - typ osobnosti zaměřený na svůj vlastní vnitřní psychický svět, zážitky a duševní stavy, projevující se klidným, uzavřeným a méně sociabilním chováním Pedagogicko-psychologické termíny
      leptosomní typ - štíhlý, astenický Pedagogicko-psychologické termíny
      typhlatonia - ae, f. (ř. tyflon slepé střevo, ř. alfa priv., ř. tonos napětí) tyflatonie, ztráta napětí, ochablost stěn slepého střeva Zdravotní termíny
      typhlectasia - ae, f. (ř. tyflon slepé střevo, ř. ektasis rozšíření) tyflektázie, rozšíření slepého střeva Zdravotní termíny
      typhlitis - itidis, f. (ř. tyflon slepé střevo) tyflitida, zánět slepého střeva Zdravotní termíny
      typhlologia - ae, f. (ř. tyflos slepý, ř. logos nauka) tyflologie, věda zabývající se zrakově postiženými a jejich společenskou existencí Zdravotní termíny
      typhlopaedia - ae, f. (ř. tyflos slepý, ř. paideia výchova) tyflopedie, věda o vzdělávání zrakově postižených Zdravotní termíny
      typhlopexis - is, f. (ř. tyflon slepé střevo, ř. pexis připevnění) tyflopexe, chirurgické připevnění, přichycení volného slepého střeva Zdravotní termíny
      typhlosis - is, f. (ř. tyflos slepý) tyflóza, slepota Zdravotní termíny
      typhlostomia - ae, f. (ř. tyflon slepé střevo, ř. stoma ústa) tyflostomie, vyústění slepého střeva navenek Zdravotní termíny
      typhlotomia - ae, f. (ř. tyflon slepé střevo, ř. tome řez) tyflotomie, otevření slepého střeva Zdravotní termíny
      typhlotransversoanastomosis - is, f. (ř. tyflon slepé střevo, colon transversum tračník příčný, anastomosis spojení) tyflotransverzoanastomóza, spojení slepého střeva a tračníku Zdravotní termíny
      typhobacillosis - is, f.) Landouzyi ( typhus tyfus, l. bacillus bacil) tyfobacilóza Landouzyova, sepse vyvolaná tuberkulózním bacilem s podobnými příznaky jako břišní tyfus Zdravotní termíny
      typhoides - es ( typhus tyfus, ř. eidos podoba) tyfoidní, podobný tyfu Zdravotní termíny
      typhoma - tis, n. (ř. typhus tyfus) tyfom, uzlíkové seskupení tyfových buněk typické pro břišní tyfus Zdravotní termíny
      typhomania - ae, f. (ř. typhus tyfus, ř. mania vášeň) tyfománie, blouznění ve stadiu vysokých horeček při onemocnění tyfem Zdravotní termíny
      typhosus - a, um (ř. typhus tyfus) tyfózní, tyfový Zdravotní termíny
      typhus - i, m. (ř. tyfos mlha, pára, omámení) tyfus, celkové infekční onemocnění vyvolané Salmonella typhi. Typhus abdominalis tyfus břišní. Typhus ambulatorius lehčí forma tyfu. Typhus exanthematicus tyfus skvrnitý (skvrnivka) vyvolaný Rickettsia prowazeki. Typhus haemorrhagicus krvácení při tyfu. Typhus levissimus velmi lehká forma tyfu. Typhus recurrens tyfus vratný, návratný, vyvolaný Borrelia recurrentis. Typhus sine typho atypický průběh tyfu bez horečky a dalších příznaků Zdravotní termíny
      typický - vzorový, společný druhu, skupině; druhový, společný znak 
      typicus - a, um (ř. typos výraz, znak) typický, příznačný Zdravotní termíny

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo najdemese
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Čtvrtek 19. 7. 2018 Svátek má Čeněk
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz