Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova tio:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      tio-, thio- - první část složených slov mající význam síra 
      ab initio [ab inýció] - od začátku 
      conditio sine qua non [kondýció sinekvá nón] - podmínka, bez které nelze; nezbytná podmínka 
      contradictio in adjecto [kontrádykció in adjektó] - rozpor s přívlastkem; vzájemná negace dvou složek výrazu 
      felace, fellace, fellatio [feláció] - dráždění mužského pohlavního údu ústy, praktika orálního sexu 
      ignoratio elenchi [ignoráció elenchí] - neznalost dokazovaného; když je dokazováno něco jiného, než má být 
      komoce, commotio [komoció] - otřes, pohnutí 
      petitio principii [petýció principií] - požadavek důkazu; logická chyba v důkazu 
      ratio [ráció] - poměr; rozum; důvod 
      reductio ad absurdum [redukció ad absurdum] - nepřímý důkaz 
      vacatio legis [vakáció légis] - doba mezi okamžikem platnosti a účinnosti právní normy, legisvakance 
      commotio cerebri - otřes mozku Pedagogicko-psychologické termíny
      conditio sine qua non - podmínka, bez které je daná věc nemožná Pedagogicko-psychologické termíny
      a(d)spectio - onis, f. (l. a(d)spicere prohlížet) a(d)spekce, nazírání, zkoumání, vyšetřování zrakem Zdravotní termíny
      abactio - onis, f. (l. ab od, l. actio uvedení v pohyb) odstranění. Abactio partus úmyslné vyhnání plodu, potrat Zdravotní termíny
      abalienatio - onis, f. (l. ab od, l. alienus cizí) odvádění, oddálení, zcizení. Abalienatio mentis duševní porucha, pomatení Zdravotní termíny
      abarticulatio - onis, f. (l. ab od, l. articulatio kloub) kloub pravý (s kloubní dutinou); vykloubení Zdravotní termíny
      abbreviatio - onis, f. (l. ab od, l. brevis krátký) abreviace, zmenšení, zkrácení; abreviace chord, pokus o napřímení dělohy zkrácením chord Zdravotní termíny
      abdominatio - onis, f. (l. abdominare zavrhovat) abdominace, ohavnost, ohyzdnost Zdravotní termíny
      abductio - onis, f. (l. abducere odvádět) abdukce, odtažení Zdravotní termíny
      aberratio - onis, f. (l. aberrare odchylovat se) aberace, odchylka, úchylka od normálního stavu. Aberratio loci nepřiměřená, abnormální poloha. Aberratio sexualis aberace pohlavní, scestnost pohlavního pudu, pohlavní úchylnost. Aberratio temporis odchylka časová, vznik tkáně v nepřiměřené, nenormální době. Aberratio testis nenormální poloha varlete Zdravotní termíny
      abirritatio - onis, f. (l. ab od, l. irritare dráždit) abiritace, uklidňování, zmírňování dráždění Zdravotní termíny
      ablactatio - onis, f. (l. ab od, l. lac mléko) ablaktace, odstavení od prsu, od kojení Zdravotní termíny
      ablatio - onis, f. (l. ab od, l. ferre nést) ablace, snesení, odnětí, snětí, odstranění části těla, tkáně. Ablatio mammae operační odstranění prsu. Ablatio placentae odloučení plodového lůžka. Ablatio retinae odchlípení sítnice Zdravotní termíny

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo najdemese
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Čtvrtek 19. 7. 2018 Svátek má Čeněk
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz