Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova thesis:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      thesis - eos, f. (ř.) téze, zásada, myšlenka, z níž se vychází, stručné vyjádření tvrzení Zdravotní termíny
      acatamathesis - is, f. (ř. alfa priv., ř. katamanthanein učit se, chápat, ř. katamathesis chápání) akatamatéza, nechápavost, neschopnost porozumění Zdravotní termíny
      antithesis - is, f. (ř. anti proti, ř. thesis poloha, postavení) antiteze, protiklad, výrok popírající jiný výrok Zdravotní termíny
      biosynthesis - is, f. (ř. bios život, ř. synthesis skládání) biosyntéza, tvorba látek v živém organismu, tvorba chemických sloučenin v buňkách živého organismu; tvorba organických substancí Zdravotní termíny
      diathesis - is, f. (ř. dia skrz, ř. thesis postavení) diatéza, konstituční náklonnost organismu k určité chorobě, k chorobné reakci. Diathesis haermorrhagica diatéza hemoragická, krvácivost, sklon ke spontánnímu krvácení. Diathesis haemorrhagica haemoblastica diatéza hemoragická, hemoblastická krvácivost při zhoubných nádorech krvetvorné tkáně (hemoblastózách) a následné poruše hemokoagulace Zdravotní termíny
      endoprothesis - is, f. (ř. endon v, uvnitř, prothesis umělá náhrada) endoprotéza, umělá náhrada z různého materiálu nahrazující v organismu poškozený nebo chybějící orgán (endoprotéza kyčelního kloubu) Zdravotní termíny
      epithesis - is, f. (ř. epi na, při, ř. thesis položení) epitéza, funkční a kosmetická náprava poškozených částí těla, vnější krytí postižených částí těla; podpůrný aparát Zdravotní termíny
      keratoprothesis - is, f. (ř. keras-keratos roh, rohovka, ř. protithenai předložit) keratoprotéza, náhrada rohovky Zdravotní termíny
      mazocacothesis - is, f. (ř. maza lůžko, ř. kakos špatný, ř. thesis uložení) mazokakoteze, vstřícné lůžko (placenta praevia) Zdravotní termíny
      osteosynthesis - is, f. (ř. osteon kost, ř. synthesis spojení) osteosyntéza, operační spojení úlomků zlomené kosti v žádoucí poloze Zdravotní termíny
      photosynthesis - is, f. (ř. fos-fotos světlo, ř. synthesis skládání) fotosyntéza, chemický pochod, při němž působením světelné energie vznikají v zelených částech rostlin z oxidu uhličitého a vody organické sloučeniny Zdravotní termíny
      proteosynthesis - is, f. ( proteinum protein, ř. synthesis skládání) proteosyntéza, syntéza bílkovin Zdravotní termíny
      prothesis - prosthesis, is, f. (ř. protithenai předložit) protéza, umělá náhrada ztracené části těla. Prothesis dentalis, dentium protéza zubní, umělý chrup. Prothesis ocularis protéza oční, umělé oko Zdravotní termíny
      pseudospondylolisthesis - is, f. (ř. pseudes nepravý, ř. spondylos obratel, ř. olisthesis vyšinutí) pseudospondylolistéza, posunutí těla obratle proti tělu níže uloženého obratle směrem dopředu na základě abnormálního utváření meziobratlových kloubů, popř. obratlových těl Zdravotní termíny
      resynthesis - is, f. (l. re- znovu, opět, ř. synthesis spojení) resyntéza, opakované spojení Zdravotní termíny
      spondylolisthesis - is, f. (ř. spondylos obratel, ř. olisthanein klouzat) spondylolistéza, sklouznutí posledního bederního obratle po horní ploše kosti křížové směrem dopředu Zdravotní termíny
      synthesis - is, f. (ř.) syntéza, shrnutí, skládání, slučování, spojování Zdravotní termíny
      ureosynthesis - is, f. ( urea močovina, ř. synthesis skládání) ureosyntéza, tvorba močoviny v těle Zdravotní termíny
     

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo najdemese
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Pondělí 16. 7. 2018 Svátek má Luboš
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz