Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova somato:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      somato- - první část složených slov mající význam tělo, tělesný 
      somatodendriticus - a, um (ř. soma-somatos tělo, ř. dendron strom) somatodendritický, somatodendritické spojení neuronů (synapse), kontakt dendritu jednoho neuronu s tělem druhého neuronu Zdravotní termíny
      somatodidymia - ae, f. (ř. soma-somatos tělo, ř. didymos dvojitý) somatodidymie, dvojčata srostlá v oblasti trupu Zdravotní termíny
      somatogenes - es (ř. soma-somatos tělo, ř. gignesthai vznikat) somatogenní, tělesného původu, označení pro vlastnosti tělesného původu Zdravotní termíny
      somatoliberinum - i, n. hypotalamický hormon uvolňující růstový hormon hypofýzy Zdravotní termíny
      somatologia - ae, f. (ř. soma-somatos tělo, ř. logos nauka) somatologie, tělověda, nauka o těle, o jeho složení, funkcích a vlastnostech Zdravotní termíny
      somatologie - tělověda, nauka o těle 
      somatoma - tis, n. (ř. soma-somatos tělo, ř. tome řez) somatom, prvosegment, somit, základ středního zárodečného listu; speciální přístroj k přerušení trupu při embryo-tomii Zdravotní termíny
      somatomedinum - i, n. (ř. soma-somatos tělo) somatomedin, peptidy tvořené v periferních tkáních vlivem růstového hormonu hypofýzy, inzulínu podobný růstový faktor Zdravotní termíny
      somatomegalia - ae, f. (ř. soma-somatos tělo, ř. megas-megalu veliký) somatomegalie, abnormálně veliký vzrůst Zdravotní termíny
      somatometria - ae, f. (ř. soma-somatos tělo, ř. metron měřítko, míra) somatometrie, měření jednotlivých částí těla podle stanovených měrných postupů Zdravotní termíny
      somatomotoricus - a, um (ř. soma-somatos tělo, l. movere hýbat) somatomotorický, týkající se hybnosti těla Zdravotní termíny
      somatopaedia - ae, f. (ř. soma-somatos tělo, ř. paideia výchova) somatopedie, vědní obor speciální defektologické pedagogiky, zabývající se výchovou tělesně postižených Zdravotní termíny
      somatopagus - i, m. (ř. soma-somatos tělo, ř. pegnynai připevnit) somatopagus, dvojčata srostlá trupem Zdravotní termíny
      somatopedagogika - speciálně pedagogický obor zaměřený na oblast péče o tělesně postižené jedince Pedagogicko-psychologické termíny
      somatopedie - obor speciální pedagogiky, který se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním osob se somatickým/tělesným postižením Pedagogicko-psychologické termíny
      somatoplasma - tis, n. (ř. soma-somatos tělo, ř. plasma hmota) somatoplazma, protoplazma buňky Zdravotní termíny
      somatopleura - ae, f. (ř. soma-somatos tělo, ř. pleura blána) somatopleura, embryonální vrstva mezodermu přiléhající k ektodermu Zdravotní termíny
      somatopsychicus - a, um (ř. soma-somatos tělo, ř. psyche duše) somatopsychický, vztahující se k tělesným a duševním funkcím Zdravotní termíny
      somatoschisis - is, f. (ř. soma-somatos tělo, ř. schizein štípat) somatoschiza, zrůdný vývoj plodu charakterizovaný rozštěpem trupu Zdravotní termíny
      somatoscopia - ae, f. (ř. soma-somatos tělo, ř. skopein pozorovat) somatoskopie, tělesná prohlídka Zdravotní termíny
      somatosexualis - e (ř. soma-somatos tělo, l. sexus pohlaví) somatosexuální, vztahující se k tělesnému a pohlavnímu vývoji Zdravotní termíny
      somatoskopie - tělesná prohlídka 
      somatosomaticus - a, um (ř. soma-somatos tělo) somatosomatický, kontakt (synapse) mezi těly dvou neuronů Zdravotní termíny
      somatostatinoma - tis, n. klinický syndrom charakterizovaný nádorem pankreatu z D-buněk Langerhansových ostrůvků produkujících somatostatin Zdravotní termíny

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo najdemese
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Neděle 22. 7. 2018 Svátek má Magdaléna
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz