Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova reverz:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      reverz, revers - 1. zadní strana mince, dokladu, pečeti;
   2. písemný souhlas s léčebným postupem
    
      reverzace, reversace - obrácení chodu stroje, např. smyslu otáček, rychlosti 
      reverze, reverse - obrácení chodu; zvrácení; nedovolený návrat vyhnaného, vyhoštěného 
      reverzibilní, reversibilní - vratný, schopný zpětného procesu 
      reverzní transkriptáza - Speciální enzym, umožňující retrovirům přeměnu RNA na DNA, která pak může být začleněna do genetického materiálu infikované buňky. Pedagogicko-psychologické termíny
      reverzní, reversní - vratný; rubový 
      deficit - úbytek, ztráta, nedostatek něčeho (d. psychický, senzorický aj.), reverzibilní, dočasný nedostatek (též dificilita) Pedagogicko-psychologické termíny
      retrovirus - Virus obsahující genetický materiál ve formě RNA, kterou je však schopen pomocí svého speciálního enzymu, reverzní transkriptázy, přepsat do DNA. Virus HIV patří do skupiny retrovirů. Pedagogicko-psychologické termíny
      AZT - azidothymidin, nukleosidový analog inhibující reverzní transkriptázu; v r. 1993 základní lék proti AIDS Zdravotní termíny
      neurapraxia - ae, f. (ř. neuron nerv, ř. apraxia nečinnost) neurapraxie, nejlehčí, reverzibilní poškození nervů bez anatomických změn Zdravotní termíny
      psychoneurosis - is, f. (ř. psyche duše, ř. neuron nerv) psychoneuróza, psychogenně vzniklá, funkční, reverzibilní porucha vyšší nervové činnosti Zdravotní termíny
      reversibilis - e (l. revertere vracet se) reverzibilní, zvratný, návratný; zhojitelný Zdravotní termíny
      reversibilitas - atis, f. (l. revertere vracet se) reverzibilita, schopnost probíhat opačným směrem, návratnost děje Zdravotní termíny
      reversio - onis, f. (l. revertere vracet se) reverze, návrat, obrat, otočení, objevení se určitých charakterových vlastností nebo povahových zvláštností po vzdáleném předkovi, přičemž tyto povahové rysy nebyly u příbuzných v dalších generacích manifestní Zdravotní termíny
      strephosymbolia - ae, f. (ř. strefein otáčet, ř. symbolon poznávací znamení) strefosymbolie, označení pro obtíže ve čtení, které jsou charakterizovány nejistotou při rozlišování podobně tvořených, ale opačně orientovaných písmen, nebo tendencí k záměně pořadí písmen ve slově či převráceném směru čtení (statická reverze - inverze, např. bláto - dláto) Zdravotní termíny
     

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo najdemese
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Sobota 21. 7. 2018 Svátek má Vítězslav
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz