Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova rea:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      rea, rrhoea - druhá část složených slov mající význam vytékání, výtok, výron, odtékání, odtok 
      reabsorptio - onis, f. (l. re- opět, znovu, l. absorbere pohlcovat) reabsorpce, zpětné vstřebání, pohlcování Zdravotní termíny
      Reach - akční rádius reklamy. Počet osob, jímž prostředek rozsevu skutečně doručí (actual reach) nebo může doručit (potential reach) reklamní sdělení Reklamní termíny
      reactibilitas - atis, f. (l. re- opět, znovu, l. actitare opět činit) reaktibilita, schopnost reagovat, vnímat, odpovídat na podnět Zdravotní termíny
      reactio - onis, f. (l. reagere znovu jednat) reakce, odezva, odpověď, zpětné působení na podnět; proces chemické přeměny látek. Reactio histrionica reakce histrionská, znázorňuje dramatický prožitek, "sehraje to" jako na divadle, hraje však i pro sebe. Reactio pathologica reakce patologická, nenormální, chorobná reakce. Reactio physiologica reakce fyziologická, přirozená, normální. Reactio prophylactica reakce profylaktická, obranná. Reactio sanguinis reakce krve, schopnost organismu udržovat pH krve tak, aby dávala slabě alkalickou reakci, kolísající mezi 7,36 až 7,44. Reactio serologica reakce sérologická, probíhající v krevním séru Zdravotní termíny
      reactivatio - onis, f. (l. re- opět, znovu, l. activitas činnost) reaktivace, schopnost odpovídat na podněty, obnovení činnosti, znovuoživení, nové vzplanutí choroby Zdravotní termíny
      reactivatus - a, um (l. re- opět, znovu, l. activus činný) reaktivovaný, schopný činnosti, uvedený do činného stavu; znovu vzplanuvší (chorobný proces) Zdravotní termíny
      reactivitas - atis, f. (l. re- opět, znovu, l. activus činný) reaktivita, způsobilost organismu odpovídat na vnější popudy, podněty. Reactivitas cutis reaktivita kůže, schopnost vytvářet kožní reakce, změny v kůži vyvolané různými vnějšími i vnitřními činiteli Zdravotní termíny
      reactivus - a, um reaktivní, schopný reakce, reagující na podněty Zdravotní termíny
      reactometron - i, n. (l. reactio odezva, ř. metron míra, měřítko) reaktometr, přístroj k měření doby reakce organismu na vnější popud Zdravotní termíny
      readmise - přijetí, připuštění nazpět 
      ready [redy] - hotový, připravený 
      ready-made [redymejd] - trojrozměrný všední předmět jako součást uměleckého díla; konfekce 
      reagens - entis (l. reagere znovu jednat) činidlo, látka vyvolávající reakci Zdravotní termíny
      reaginum - i, n. (l. reagere znovu jednat) jiný výraz pro IgE protilátky Zdravotní termíny
      reagovat - odpovídat na popud, zpětně působit; vstupovat do chemické reakce 
      reakce - zpětně působení, odpor proti něčemu, odezva; chemický pochod 
      reaktance - imaginární složka impedance v elektrickém obvodu, kde odpor, indukčnost a kapacita jsou zapojeny v sérii, převrácená hodnota susceptance 
      reaktant - reagující látka 
      reaktibilita - schopnost, míra připravenosti reagovat 
      reaktivace - obnovení, opětovné uvedení do aktivního stavu; znovupřijetí do činné služby 
      reaktivita - schopnost reagovat, schopnost reakce; reaktivnost, reaktibilita 
      reaktivní - reagující na něco; schopný chemické reakce; založený na principu akce a reakce 
      reaktor - 1. zařízení na provádění chemických reakcí;
   2. jaderný r. - zařízení umožňující využít řízenou řetězovou štěpnou reakci
    
      real - měnová jednotka Brazílie 

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo najdemese
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Pátek 20. 7. 2018 Svátek má Ilja
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz