Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova radio:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      radio(re)ceptor - oris, m. (l. radius paprsek, l. capere jímat) radio(re)ceptor, čidlo k registraci zářivé energie Zdravotní termíny
      radio- - první část složených slov mající význam
   1. záření, elektromagnetické vlny;
   2. radium, radiový;
   3. rádio, rozhlasový přijímač
    
      radioactivitas - atis, f. ( radium, l. agere hnát) radioaktivita, schopnost některých atomových jader rozpadat se, obvykle spojená s emisí jaderného záření Zdravotní termíny
      radioactivus - a, um ( radium, l. agere hnát) radioaktivní, týkající se radioaktivity, mající schopnost radioaktivního rozpadu Zdravotní termíny
      radioaktivita - schopnost některých atomových jader podléhat samovolné jaderné přeměně, při které se mění vlastnosti jádra a která je provázená emisí částic 
      radioaktivní - související s radioaktivitou 
      radioangiographia - ae, f. (l. radius paprsek, ř. angeion céva, ř. grafein psát) radioangiografie, izotopová metoda umožňující určit rychlost krevního proudu Zdravotní termíny
      radioastronomie - obor astronomie zabývající se výzkumem vesmíru pomocí rádiových vln těch délek, které propouští zemská atmosféra 
      radioautographia - ae, f. (l. radius paprsek, ř. autos sám, ř. grafein psát) radioautografie, fotografická metoda detekce radioaktivních paprsků a určení lokalizace radioizotopu v histologických preparátech nebo v tenkých řezech tkáně Zdravotní termíny
      radiobicipitalis - e (l. radius paprsek; kost vřetenní, l. biceps (musculus) sval dvojhlavý) radiobicipitální, týkající se kosti vřetenní a svalu dvojhlavého Zdravotní termíny
      radiobiologia - ae, f. (l. radius paprsek, biologia biologie) radiobiologie, odvětví biologie zabývající se účinky radioaktivního záření na organismus Zdravotní termíny
      radiobiologie - odvětví biologie zabývající se účinky ionizujícího záření na živé organizmy 
      radiocalcium - i, n. (l. radius paprsek, l. calcium vápník) radioaktivní izotop vápníku (např. 45Ca) Zdravotní termíny
      radiocarboneum - i, n. (l. radius paprsek, l. carboneum uhlík) radioaktivní izotop uhlíku ( 14C) Zdravotní termíny
      radiocardiographia - ae, f. (l. radius paprsek, ř. kardia srdce, ř. grafein psát) radiokardiografie, v rtg diagnostice rentgenové znázornění srdečních dutin pomocí kontrastní látky; v nukleární medicíně metoda, při které se po vstříknutí radiofarmaka do oběhu zaznamenává g-záření nad prekordiem Zdravotní termíny
      radiocarpalis - e, radiocarpeus, a, um (l. radius kost vřetenní, l. carpus zápěstí) radiokarpální, týkající se, ležící mezi kostí vřetenní a zápěstím Zdravotní termíny
      radiochemia - ae, f. (l. radius paprsek, ř. chemeia chemie) radiochemie, vědní obor využívající chemických poznatků pro studium radioaktivity a znalostí o radioizotopech k chemickým výzkumům Zdravotní termíny
      radiochemie - jaderná chemie 
      radiochromatographia - ae, f. (l. radius paprsek, ř. chroma barva, ř. grafein psát) radiochromatografie, chromatografická metoda s využitím jaderného záření při vyhodnocování chromatogramu Zdravotní termíny
      radiocirculographia - ae, f. (l. radius paprsek, l. circulus kruh, ř. grafein psát) radiocirkulografie, metoda ke stanovení základních hemodynamických údajů, která využívá radioizotopů; určování oběhových dob mezi dvěma zvolenými místy krevního oběhu Zdravotní termíny
      radiodermatitis, radiodermitis - itidis, f. (l. radius paprsek, ř. derma kůže) radiodermatitida, radiodermitida, zánět kůže způsobený rtg zářením nebo jinými radioaktivními látkami Zdravotní termíny
      radiodiagnostika - část radiologie zabývající se diagnostikou 
      radiodontia - ae, f. (l. radius paprsek, ř. odus-odontos zub) radiodoncie, zubní rentgenologie, vyšetření zubu, jeho částí a okolí pomocí rentgenových paprsků Zdravotní termíny
      radioekologie - vědní obor zabývající se vlivem ionizujícího záření na životní prostředí 
      radioelementum - i, n. (l. radius paprsek, l. elementum prvek) radioelement, radioaktivní prvek Zdravotní termíny

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo najdemese
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Sobota 18. 8. 2018 Svátek má Helena
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz