Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova morfe:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      morfé - tvar 
      morfém - nejmenší jednotka jazyka, která nese význam; souhrnný název pro předponu, příponu, kořen a koncovku 
      morfém - minimální znaková jednotka jazyka, vzniklá na základě členění významového plánu jazyka (např.beton-ář-i) Pedagogicko-psychologické termíny
      adelomorphus - i, m. (ř. alfa priv., ř. delos nejistý, ř. morfe tvar) adelomorfní, nejistého, neurčitého tvaru, beztvarý, sotva zřetelný Zdravotní termíny
      allelomorphia - ae, f. (ř. allelon vzájemně, ř. allos jiný, ř. morfe tvar, podoba) alelomorfie, dědičné faktory Zdravotní termíny
      allelomorphicus - a, um (ř. allelon vzájemně, navzájem, jeden druhého, ř. morfe tvar) alelomorfní, párový, homologní (např. chromosom) Zdravotní termíny
      allomorphia - ae, f. (ř. allos jiný, cizí, ř. morfe tvar, podoba) alomorfie, odlišné vlastnosti látek při různém prostorovém uspořádání a stejné chemické struktuře Zdravotní termíny
      amorphia - ae, f. (ř. alfa priv., ř. morfe podoba, tvar) amorfie, beztvárnost Zdravotní termíny
      amorphicus - a, um (ř. alfa priv., ř. morfe podoba, tvar) beztvárný, beztvarový Zdravotní termíny
      amorphus - a, um (ř. alfa priv., ř. morfe tvar, podoba) amorfní, beztvarý, bez přesného ohraničení, nejvyšší stupeň vadného vývoje Zdravotní termíny
      anthropomorphismus - i, m. (ř. anthropos člověk, ř. morfe tvar) antropomorfismus, přenášení lidských vlastností na jiné objekty, přírodu (personifikace) Zdravotní termíny
      biomorphosis - is, f. (ř. bios život, ř. morfe tvar) biomorfóza, životní proměny organismu od narození až po úmrtí Zdravotní termíny
      cacomorphia - ae, f., cacomorphosis, is, f. (ř. kakos špatný, zlý, ř. morfe podoba, tvar) kakomorfie, kakomorfóza, špatné utváření organismu Zdravotní termíny
      cytomorphologia - ae, f. (ř. kytos buňka, ř. morfe podoba, ř. logos nauka) cytomorfologie, nauka o tvarových vlastnostech a vnitřní struktuře buněk Zdravotní termíny
      cytomorphosis - is, f. (ř. kytos buňka, ř. morfe tvar, podoba) cytomorfóza, proces diferenciace buněk, strukturní změny buněk během života Zdravotní termíny
      delomorphicus - a, um (ř. delos zjevný, ř. morfe tvar) delomorfický, zjevný, zřetelně ohraničený a dobře barvitelný Zdravotní termíny
      dimorphismus - i, m. (ř. dis dvakrát, ř. morfe tvar) dimorfismus, dvojtvárnost, označení pro výskyt jedince téhož druhu nebo orgánu téhož jedince ve dvou různých podobách. Dimorphismus sexualis dimorfismus sexuální, rozdílnost pohlavních znaků Zdravotní termíny
      dimorphus - a, um (ř. dis dvakrát, ř. morfe tvar) dimorfní, dvojtvarý Zdravotní termíny
      dysmorphia - ae, f. (ř. dys- porucha, ř. morfe tvar) dysmorfie, tvarová odchylka, deformita Zdravotní termíny
      dysmorphophobia - ae, f. (ř. dys- porucha, ř. morfe tvar, ř. fobos strach) dysmorfofobie, obava, chorobný strach před znetvořením, deformací, tvarovými úchylkami Zdravotní termíny
     

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo najdemese
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Úterý 17. 7. 2018 Svátek má Martina
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz