Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova linie:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      linie, linea - 1. křivka, čára, přímka, obrys;
   2. řada příbuzných jedinců, rodokmen, větev rodu; potomstvo vybrané rostliny nebo živočicha
    
      izolinie, isolinie - čára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny; izočára, izokřivka 
      monoklinie - obojpohlavnost květů 
      descendence - zpětná, sestupná posloupnost, vývojová linie 
      frakce - 1. složka, část;
   2. seskupení uvnitř politické strany mající odlišné názory od hlavní linie strany;
   3. skupina poslanců v parlamentu patřících k jedné politické straně;
   4. část separačními procesy oddělená ze směsi látek
    
      line [lajn], linea - čára, lajna, linie 
      mainstream [mejnstrím] - hlavní proud, směr, linie (vědeckého názoru, hudebního stylu) 
      vertikalizmus, vertikalismus - snaha při uplatňování vertikální linie 
      labium - i, n. okraj, hrana; ret, pysk. Labium anterius přední ohraničení zevní děložní branky. Labium externum kostěná linie po zevním okraji hřebenu kyčelního. Labium internum kostěná linie na vnitřním okraji hřebenu kyčelního. Labium leporinum zaječí pysk. Labium majus pudendi velký stydký pysk. Labium minus pudendi malý stydký pysk. Labium oris ret. Labium posterius zadní ohraničení děložní branky Zdravotní termíny
      paramedianus - a, um (ř. para u, při, vedle, l. medianus ve středu ležící) ležící vedle středu, situovaný u střední linie Zdravotní termíny
      r(h)aphe - es, f. (ř. rhafe ) šev. R(h)aphe pterygomandibularis (bucipharyngica) šlašitý pruh mezi háčkem křídlovitého výběžku a dolní čelistí. R(h)aphe medullae oblongatae střední linie podobná švu v křížení nervových drah prodloužené míchy. R(h)aphe palati podélná slizniční lišta v místě spojení patrových výběžků horní čelisti. R(h)aphe palpebralis lateralis zesílení orbitálního septa v oblasti zevního koutku oka. R(h)aphe penis vývojově podmíněný kožní šev na spodní ploše pyje. R(h)aphe pharyngis vazivový šev mezi svaly pravé a levé strany hltanu. R(h)aphe perinei kožní šev ve středu hráze. R(h)aphe scroti vývojově podmíněný šev ve střední čáře šourku Zdravotní termíny
      rudimentum - i, n. rudiment, nedokonalý počátek; zakrnělý zbytek orgánu, nedokončené vývojové linie Zdravotní termíny
      sutura - ae, f. sutura, šev, linie spojení mezi kostmi (lebečními); steh, sešití rány. Sutura coronalis šev korunový. Sutura cranii šev lebeční. Sutura ethmoidomaxillaris šev mezi kostí čichovou a horní čelistí. Sutura frontoethmoidalis šev mezi kostí čelní a čichovou. Sutura frontolacrimalis šev mezi kostí slzní a čelní. Sutura frontonasalis šev mezi kostí čelní a nosní. Sutura frontozygomatica šev mezi kostí čelní a jařmovou. Sutura incisiva za vývoje patrný šev mezi premaxilou a patrovým výběžkem maxily. Sutura infraorbitalis šev podočnicový. Sutura intermaxillaris šev zpředu ve střední čáře mezi pravou a levou horní čelistí. Sutura internasalis šev mezi pravou a levou kostí nosní. Sutura lacrimoconchalis šev mezi kostí slzní a skořepou. Sutura lacrimomaxillaris šev mezi kostí slzní a horní čelistí. Sutura lambdoidea šev lambdový mezi kostí týlní a mezi kostmi temenními. Sutura mendosa někdy viditelná hranice mezi horní částí šupiny a ostatní částí týlní šupiny. Sutura metopica srůstající šev mezi pravou a levou částí kosti čelní. Sutura nasomaxillaris šev mezi kostí nosní a horní čelistí. Sutura palatina šev kostěného patra. Sutura palatoethmoidalis šev mezi patrem a kostí čichovou. Sutura palatomaxillaris šev mezi kostí patrovou a horní čelistí. Sutura plana šev hladký. Sutura sagittalis šev šípový. Sutura serrata šev pilovitý (zubovitý). Sutura sphenoethmoidalis šev mezi kostí klínovou a čichovou. Sutura sphenofrontalis šev mezi velkým křídlem kosti klínové a kostí čelní. Sutura sphenosquamosa šev mezi šupinou kosti spánkové a velkým křídlem kosti klínové. Sutura sphenozygomatica šev probíhající v zevní stěně očnice mezi velkým křídlem kosti klínové a kostí lícní. Sutura squamosa šev šupinový mezi kostí spánkovou a temenní. Sutura zygomaticomaxillaris šev mezi kostí lícní a maxilou Zdravotní termíny
      taenia - ae, f. pruh, proužek, lem, stužka, linka; tasemnice. Taenia coli ztluštění podélné svaloviny tračníku. Taenia echinococcus měchožil. Taenia fornicis zevní okraj fornix cerebri. Taenia libera volně přístupná tenie, mezi taenia mesocolica a omentalis. Taenia mesocolica tenie na příčném tračníku v místě připojení na mesocolon. Taenia omentalis tenie na příčném tračníku v místě připojení na velkou předstěru. Taenia saginata (Taeniarhynchus) tasemnice bezbranná. Taenia solium tasemnice dlouhočlenná. Taenia telae čára připojení ztenčené stěny mozkových komor. Taenia thalami linie připojení stropu třetí komory mozkové. Taenia ventriculi quarti linka vznikající odtržením stropu IV. komory mozkové Zdravotní termíny
     

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo najdemese
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Pátek 20. 7. 2018 Svátek má Ilja
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz