Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova line:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      line [lajn], linea - čára, lajna, linie 
      Bellow-the line activity/advertising - reklama na místě prodeje (sales promotion), výstavní činnost, public relations často také přímá reklama (direct mail). Činnost reklamní agentury je honorována jinými formami než provizí Reklamní termíny
      deadline, dead line [dedlajn] - poslední termín, nejzazší časová hranice 
      linea - ae, f. čára, rýha, hrana. Linea alba vazivový útvar jdoucí od mečovitého výběžku hrudní kosti k symfýze. Linea anorectalis hranice konečníku a řitního kanálu. Linea arcuata obloukovitá hrana oddělující velkou a malou pánev. Linea aspera drsná čára stehenní kosti. Linea axillaris vertikála uprostřed mezi přední a zadní axilární řasou. Linea epiphysialis hranice mezi epifýzou a diafýzou. Linea glutaea linie, lišta lopaty kyčelní. Linea horizontalis auriculoorbitalis horizontální čára jdoucí dolním okrajem očnice a horním okrajem zvukovodu. Linea horizontalis supraorbitalis boční horizontála rovnoběžná s dolní, jdoucí horním okrajem očnice. Linea intercondylica hrana mezi kondyly stehenní kosti. Linea manus clausae, naturalis čára zavřené ruky probíhající středem dlaně. Linea mediana anterior svislá čára probíhající středem přední plochy trupu. Linea mediana posterior svislá čára ve středu zad. Linea medioclavicularis (mamillaris) vertikála probíhající středem klíční kosti. Linea oppositionis pollicis, linea vitalis rýha životní, ohybová rýha dlaně obkružující palcový val. Linea parasternalis vertikála probíhající při okraji hrudní kosti. Linea paravertebralis vertikální čára při okraji páteře. Linea terminalis hranice malé a velké pánve Zdravotní termíny
      lineace - lineární uspořádání, lineární strukturní prvky 
      lineál - pravítko 
      lineální - přímý, rovný, v přímé linii 
      lineament - rysy obličeje; čáry na rukou; charakteristický rys; geol. lineární zlom 
      linearis - e (l. linea čára) lineární, přímý, přímočarý, rovný Zdravotní termíny
      linearita - přímočarost, přímková závislost 
      lineární - 1. přímočarý; týkající se, mající tvar přímky; závislost vyjádřitelná přímkou;
   2. štíhlý, leptosomní, astenický, dolichomorfní (typ člověka)
    
      lineární - přímý Pedagogicko-psychologické termíny
      linie, linea - 1. křivka, čára, přímka, obrys;
   2. řada příbuzných jedinců, rodokmen, větev rodu; potomstvo vybrané rostliny nebo živočicha
    
      akline - izočára s nulovou magnetickou inklinací, shodná s geomagnetickým rovníkem 
      Catchline - upoutávka, záhlaví, vstupní řádka Reklamní termíny
      Closing date/ closin hour/ deadline - poslední den či hodina pro dokončen úkolu či přijetí a vydání objednávky Reklamní termíny
      gazolin, gasoline [gezolín] - zkapalněný zemní plyn; lehký benzin, v USA benzin vůbec 
      Headline - titulek Reklamní termíny
      headline [hedlajn] - titulek, nadpis; stručný přehled 
      hot-line [hot lájn] - horká linka, přímé telefonní spojení státníků, červený telefon 
      in-line [inlajn] - sport kolečková brusle s botou s kolečky v jedné řadě 

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo najdemese
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Čtvrtek 19. 7. 2018 Svátek má Čeněk
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz