Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova gnosis:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      gnosis - is, f. (ř.) gnóze, smyslové a rozumové poznání Zdravotní termíny
      acognosis - is, acognosia, ae, f. (ř. akos prostředek, lék, ř. gnosis poznání) akognoze, akognozie, lékoznalství, nauka o poznávání léků a jejich účinků Zdravotní termíny
      agnosis - is, f. (ř. alfa priv., ř. gnosis poznání) agnóza, neschopnost, nemožnost určit jednoznačnou diagnózu Zdravotní termíny
      auditognosis - is, f. (l. audire slyšet, ř. gnosis poznávání) auditognóza, rozlišování zvuku (např. při poslechu a poklepu) Zdravotní termíny
      autotopagnosis - is, f. (ř. autos sám, ř. topos místo, ř. alfa priv., ř. gnosis poznání) autotopagnoze, neschopnost poznávat, určovat části vlastního těla Zdravotní termíny
      baragnosis - is, f. (ř. baros tíha, hmotnost, ř. alfa priv., ř. gnosis poznání) baragnózie, nedostatečné vnímání tlaku, hmotnosti Zdravotní termíny
      cytodiagnosis - is, f. (ř. kytos buňka, ř. diagnosis poznávání) cytodiagnóza, stanovení diagnózy z mikroskopického vyšetření buněk v tělních tkáních, tekutinách, výměšcích apod. Zdravotní termíny
      diagnosis - is, f. (ř. dia skrz, ř. gnosis poznání) diagnóza, rozpoznání, určení choroby. Diagnosis differentialis rozpoznávání choroby podle projevů. Diagnosis ex iuvantibus stanovení diagnózy podle léčení, léčebných výkonů (úspěšných nebo neúspěšných). Diagnosis pathologica diagnóza posmrtná. Diagnosis per exclusionem stanovení diagnózy s vyloučením jiných chorob Zdravotní termíny
      electrodiagnosis - is, f. ( elektro- související s elektrickým proudem, diagnosis rozpoznání choroby) elektrodiagnóza, zjišťování choroby pomocí elektrického proudu (např. měřením elektrické impedance) Zdravotní termíny
      histodiagnosis - is, f. (ř. histos tkáň, diagnosis rozpoznání choroby) histodiagnóza, určení diagnózy mikroskopickým vyšetřením tkáně Zdravotní termíny
      orrhodiagnosis - is, f. (ř. orrhos sérum, ř. diagnosis určení choroby) orodiagnóza, diagnóza stanovená pomocí séroreakce Zdravotní termíny
      paragnosis - is, f. (ř. para u, při, vedle, ř. gnosis poznání) paragnóza, předvídání, poznání prostřednictvím zvláštních schopností, mimo obvyklé smysly Zdravotní termíny
      perignosis - is, f. (ř. peri kolem, ř. gnosis poznání), perignóza, celková informace o nemocném, kde kromě údajů o zdravotním stavu jsou informace o prostředí, v kterém žije, a psychosociálních faktorech, které na něho působí Zdravotní termíny
      pharmacognosis - is, f. (ř. farmakon lék, ř. gnosis poznání) farmakognózie, nauka o lécích, jejich původu a určování Zdravotní termíny
      prognosis - is, f. (ř. prognosis předpověď) prognóza, předpověď průběhu choroby a konečného výsledku léčení. Prognosis anceps, dubia, incerta prognóza nejistá. Prognosis infausta prognóza nepříznivá. Prognosis letalis předpověď letální, smrtelná. Prognosis quoad functionem předpověď, pokud jde o činnost. Prognosis quoad restitutionem předpověď, pokud jde o úpravu, obnovu. Prognosis quoad sanationem předpověď, pokud jde o uzdravení, zhojení. Prognosis quoad tempus předpověď, pokud jde o trvání nemoci. Prognosis quoad valetudinem předpověď, pokud jde o uzdravení. Prognosis quoad vitam prognóza týkající se dalšího života Zdravotní termíny
      rhinostegnosis - is, f. (ř. rhis-rhinos nos, ř. stegnosis uzavření) rinostegnóza, obstrukce, uzávěr nosních průchodů Zdravotní termíny
      serodiagnosis - is, f. (l. serum tekutina, ř. diagnosis rozpoznání) sérodiagnóza, rozpoznání nemoci podle vyšetření krevního séra Zdravotní termíny
      stereoagnosis - is, f. (ř. stereos tělesný, prostorový, ř. agnosia neznalost) stereoagnózie, neschopnost zjistit pohmatem prostorové vlastnosti předmětu Zdravotní termíny
      stereognosis - is, f. (ř. stereos tělesný, prostorový, ř. gnosis poznání) stereognózie, schopnost rozeznávat pohmatem prostorové vlastnosti předmětů Zdravotní termíny
      topagnosis - is, f. (ř. topos místo, ř. alfa priv., ř. gnosis poznání) topagnózie, neschopnost lokalizace dotyku na povrchu těla Zdravotní termíny
     

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo najdemese
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Čtvrtek 19. 7. 2018 Svátek má Čeněk
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz