Slovník

  Překládané slovo:
 
   
     Výběr slovníku:
    
   anglicko-český
   německo-český
   francouzsko-český
   španělsko-český
   italsko-český
   rusko-český


   česko-anglický
   česko-německý
   česko-francouzský
   česko-španělský
   česko-italský
   česko-ruský
    
   cizí slova a odborné termíny
      
     Výsledek hledání cizího slova allo:
   odborné slovo význam, popiskategorie
      allo(go)trophia - ae, f. (ř. allo(genes) jiný, cizí, ř. trofe výživa) alogotrofie, růst, zbytnění jedné části těla nebo tkáně na účet jiné části Zdravotní termíny
      allo- - z kořene řec. slova - allos / jiný Pedagogicko-psychologické termíny
      alloarthroplastica - ae, f. (ř. allos jiný, cizí, ř. arthron kloub, ř. plastike (techné) umění tvárné) aloartroplastika, plastická náhrada kloubu jiným, cizím materiálem Zdravotní termíny
      allobiosis - is, f. (ř. allos jiný, cizí, ř. bios život) alobióza, změny životních pochodů podmíněné vnitřními a vnějšími podmínkami Zdravotní termíny
      allocentrismus - vývoj jedince od důrazu na sebe k důrazu na jiné Pedagogicko-psychologické termíny
      allocheiria - ae, f. (ř. allos jiný, ř. cheir ruka) alocheirie, porucha vnímání taktilního podnětu, chybná lokalizace podráždění (např. vpich do pravé ruky udává pacient do levé ruky) Zdravotní termíny
      allochezia - ae, f. (ř. allos jiný, cizí, ř. chezein jít na stolici) alochezie, nepřirozené vyprazdňování, vyprazdňování krve, hnisu, moči místo normálních fekálií Zdravotní termíny
      allochromasia - ae, f. (ř. allos jiný, ř. chroma barva) alochromazie, měnění, střídání barvy; různé barvení histologického preparátu Zdravotní termíny
      allocortex - icis, m. (ř. allos jiný, l. cortex kůra) alokortex, mozková kůra u člověka ve vývojově starší části mozku s jednodušší stavbou Zdravotní termíny
      allodromia - ae, f. (ř. allos jiný, ř. dromos běh) alodromie, nepravidelná srdeční činnost Zdravotní termíny
      allogamia - ae, f. (ř. allos jiný, ř. gamun oženit se, vdát se) alogamie, oplození jiným jedincem Zdravotní termíny
      allogenes - es (ř. allos jiný, ř. gignesthai vznikat) allogenní, týkající se jiného druhu, allogenní kostní dřeň, kostní dřeň dárce určená k transplantaci příjemci, která je antigenně podobná, nikoliv však identická Zdravotní termíny
      alloimmunisatio - onis, f. (ř. allos jiný, l. immunis odolný) aloimunizace, vznik protilátek po transfúzi krve vlivem jiných antigenů (transfúze krve kompatibilní v ABO a Rh systému) Zdravotní termíny
      allokinesis - is, f. (ř. allos jiný, cizí, ř. kinesis pohyb) alokineze, porucha pohybového centra, nekoordinované pohyby Zdravotní termíny
      allolalia - ae, f. (ř. allos jiný, ř. lalia žvatlání, žvatlavost) alolalie, žvatlání, porucha řeči při vadné funkci řečových center v mozku Zdravotní termíny
      allometria - ae, f. (ř. allos jiný, ř. metron měřítko, míra) alometrie, proporční posun způsobený různým růstem jednotlivých orgánů; ohodnocení změn podle jejich počtu nebo velikosti Zdravotní termíny
      allomorphia - ae, f. (ř. allos jiný, cizí, ř. morfe tvar, podoba) alomorfie, odlišné vlastnosti látek při různém prostorovém uspořádání a stejné chemické struktuře Zdravotní termíny
      allonym - autorem vypůjčené jméno jiného skutečného člověka (obv. z politických a cenzurních důvodů) 
      alloparalgia - ae, f. (ř. allos jiný, cizí, ř. para u, při, ř. algos bolest) aloparalgie, přechod bolesti z jednoho párového orgánu na druhý, z jedné poloviny těla na druhou Zdravotní termíny
      allopathia - ae, f. (ř. allos jiný, ř. pathos nemoc) alopatie, způsob léčby pomocí léků vyvolávajících opačný účinek, než vyvolává nemoc Zdravotní termíny
      allophlogistia - ae, f. (ř. allos jiný, ř. flogistos spálený) aloflogistie, změna (zesílení nebo zmírnění) dispozice organismu k zánětu podmíněná současně jiným probíhajícím zánětem Zdravotní termíny
      alloplasia - ae, f. (ř. allos jiný, ř. plassein tvořit) aloplazie, vývojová odchylka, úchylka Zdravotní termíny
      alloplastica - ae, f. (ř. allos jiný, ř. plastike (techne) umění tvárné) aloplastika, náhrada ztracené tkáně jiným, cizorodým materiálem (umělé hmoty) při plastické operaci Zdravotní termíny
      allopolyploidia - ae, f. (ř. allos jiný, ř. polys mnohý, ř. -ploos přípona u číslovek) alopolyploidie, polyploidie při rozdílných jednoduchých sadách chromosomů Zdravotní termíny
      allopsychická orientace - míra správnosti dat uváděných o čase, místě a situaci Pedagogicko-psychologické termíny

   LangSoft
   Translation & Educational
   Technologies


   Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator.

   Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line:
   http://www.langsoft.cz

   S použitím služby SMS jsou naše slovníky dostupné také
   na mobilních telefonech
   Eurotel.

   (c) LangSoft s.r.o.
   Created & design by Tomáš Procházka (ATom)
   logo horoskopy
   logo humor
   logo studentka
   logo nejhry
   logo najdemese
   logo tri65dni
   logo tvp
   hledat na Google v Česku Google v Česku
   hledat na Google v Česku
    Přihlášení
    Registrace


    Vzhledy:
    Vlastni
    Neděle 22. 7. 2018 Svátek má Magdaléna
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz